ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิริฮั้ว

SRI RI HUA CO., LTD.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิริฮั้ว (ID: 0102492003140) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/2/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 34 ถนนสามแยก ตรอกสวนกวางตุ้ง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตซีอิ๊ว มีทุนจดทะเบียน 80,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102492003140
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/2/2492 พ.ศ.
(75 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
10/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
80,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10773 การผลิตซีอิ๊ว

บริษัทที่คล้ายคลึง