ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงหยู

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492002844
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2492 พ.ศ. (75 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
20/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 524 ตรอกอาเนียเก็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป