ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค้าเจริญ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ค้าเจริญ (ID: 0102492002721) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/1/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 240 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102492002721
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/1/2492 พ.ศ.
(75 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง