ห้างหุ้นส่วนสามัญ กฤษณวนิช

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กฤษณวนิช (ID: 0102492002666) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/1/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 68 ในตลาดมหานาค แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 20,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102492002666
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/1/2492 พ.ศ.
(75 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
14/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
20,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง