ห้างหุ้นส่วนสามัญ คุณหนูขา

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ คุณหนูขา (ID: 0102492002640) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/1/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1116 ถนนนครชัยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102492002640
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/1/2492 พ.ศ.
(75 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
13/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง