ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานจิบฮั้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492002429
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 943 ถนนมังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25952 การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง