ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซินฮวดเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492002267
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2492 พ.ศ. (74 ปี 5 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/12/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 370 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร