ห้างหุ้นส่วนสามัญ หล่วนฮะเฮง

LUANHAH HENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492002089
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/10/2492 พ.ศ. (74 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
6/10/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2780จ. ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า