ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท กรุงทองเทรดิ้ง

THE GOLD TOWN TRADING

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492001970
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/9/2492 พ.ศ. (74 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/9/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1104 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47749 ร้านขายปลีกสินค้าใช้แล้วอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น