ห้างหุ้นส่วนสามัญ คุนเม้ง

KOON MENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492001520
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/5/2492 พ.ศ. (75 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
20/5/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 874 ตรอกโต๊ะกังสำเพ็ง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ