ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทไช้เหงี่ยนฉัน

CHAI NGEAN CHAN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492001473
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2492 พ.ศ. (74 ปี 11 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/5/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า