ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซีนเฮงล้ง

SIN HENG LONG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492001350
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2492 พ.ศ. (75 ปี ที่แล้ว)
25/4/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1618-1622 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้