ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ.พานิช

P. PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492001121
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2492 พ.ศ. (75 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/3/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 637 ถนนคลองถม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า