ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิรวรรณ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิรวรรณ (ID: 0102492000833) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/2/2492 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2711 ญ1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายของชำ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102492000833
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/2/2492 พ.ศ.
(75 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
26/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47114 ร้านขายของชำ

บริษัทที่คล้ายคลึง