ห้างหุ้นส่วนสามัญ วิวัธนชัย

WIWATTANA CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492000761
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2492 พ.ศ. (75 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 78 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป