ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจี้ยเอี่ยมเฮง

CHIA IAM HENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492000663
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/2/2492 พ.ศ. (75 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 389-391 ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช