ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงเตี้ยวเชียง

KUANG TIEW CHING REGIDTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492000213
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1018 ถนนซอยมังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า