ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนง้วนกิมฮวด

NGUAN NGUAN KIM HUAD REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492000060
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
12/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1209/1 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46433 การขายส่งเครื่องกีฬา