ห้างหุ้นส่วนสามัญ เล่าไป้จื้อเจี่ยน่ำเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491001534
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2491 พ.ศ. (75 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/11/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 406 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10712 การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่นๆ