ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซีฮวด

C.HUAT COMPANY.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491001526
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2491 พ.ศ. (75 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/11/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 299,999 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 82 ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ