ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนฮวดเส็ง

NGUAN HUAT SENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491001461
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2491 พ.ศ. (75 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/10/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 59,500 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 512 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า