ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวางไท้เฮง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวางไท้เฮง (ID: 0102491001330) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/8/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1372-6 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 220,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102491001330
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/8/2491 พ.ศ.
(75 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
27/8/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
220,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง