ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานจีนสยาม

SINO SIAMESE FACTORY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงงานจีนสยาม (ID: 0102491001216) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/7/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 140 ถนนซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียน 468,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102491001216
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/7/2491 พ.ศ.
(75 ปี 11 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
27/7/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
468,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง