ห้างหุ้นส่วนสามัญ วอชิงตัน

WHASHINCTON

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491001208
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2491 พ.ศ. (76 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
27/4/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 543 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10739 การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ทำจากน้ำตาล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น