ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญธน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491001062
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2491 พ.ศ. (76 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/3/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1034 ซอยถนนพระเจ้าตาก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10722 การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์