ห้างหุ้นส่วนสามัญ เลี่ยงเชียงชลบุรี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000996
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2491 พ.ศ. (76 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/2/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1178 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10622 การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง