ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนยู่ล้ง

GUAN YU LONG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000988
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2491 พ.ศ. (76 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/2/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 521-525 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า