ห้างหุ้นส่วนสามัญ เต็กหลี

TECK LEE REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIOP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ เต็กหลี (ID: 0102491000902) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/1/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 334 ท่าเรือเขียว แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ โลหะโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102491000902
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/1/2491 พ.ศ.
(76 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง