ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิ๊บฮั้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000881
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2491 พ.ศ. (76 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 152 ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต