ห้างหุ้นส่วนสามัญ นครชัย

NAKOKN CHAI REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ นครชัย (ID: 0102491000775) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/12/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 402 หลังห้าง เอส.เอ.บี. ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางในชนบท มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102491000775
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/12/2491 พ.ศ.
(75 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
29/12/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง