ห้างหุ้นส่วนสามัญ จักรพรรดิ์พานิช

THE IMPERIAL TRADING COMPANY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000724
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/12/2491 พ.ศ. (75 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/12/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 134 ถนนจักรพรรดิพงศ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า