ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซื่อสัตย์พานิช

SUSAT PHAWICH REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000589
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2491 พ.ศ. (75 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/11/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 550,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 56/1,56/2,56/3 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46612 การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว