ห้างหุ้นส่วนสามัญ จู้ฮั้วจั่น

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ จู้ฮั้วจั่น (ID: 0102491000562) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/10/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1402-1404 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102491000562
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/10/2491 พ.ศ.
(75 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
29/10/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง