ห้างหุ้นส่วนสามัญ กวงฮวดเฮง

KWONG HUAT HENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000201
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2491 พ.ศ. (75 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
5/7/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 23 ตรอกโรงพิมพ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า