ห้างหุ้นส่วนสามัญ ง่วนฮะฮวด

NGUAN HAH HUAT

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000112
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2491 พ.ศ. (75 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/5/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 119 ถนนวานิช 1 (สำเพ็ง) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า