ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก๊กฮั้ว

KOK HUA REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000074
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2491 พ.ศ. (76 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
12/3/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 513/1 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและขัดเงา