ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ้มเสงฮง(ยุ่นกี่)

KIM SENG HONG YONG KEE

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ้มเสงฮง(ยุ่นกี่) (ID: 0102490001468) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/4/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 67 ถนนปากคลองผดุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102490001468
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/4/2490 พ.ศ.
(77 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
15/4/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง