ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิ้นฮวดเส็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001298
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
8/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 175,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 6 หมู่ที่ 10 ถนนริมคลองแสนแสบ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว