ห้างหุ้นส่วนสามัญ จันทราวัตน์

CHANTRAVATNA.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001212
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2490 พ.ศ. (76 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/12/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 128 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46414 การขายส่งเสื้อผ้า