ห้างหุ้นส่วนสามัญ จันทราวัตน์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001204
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2490 พ.ศ. (76 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/12/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 913 ถนนมหาชัย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์