ห้างหุ้นส่วนสามัญ มงคลประเสริฐ

MONGKOL PRASERT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001107
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/11/2490 พ.ศ. (76 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/11/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 440 ถนนเจริญกรุง (ปากตรอกเต้า) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ