ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท มิตชูรา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001093
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/11/2490 พ.ศ. (76 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
18/11/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 24,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 191 ซอยทองหล่อ แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20221 การผลิตสีน้ำมันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและน้ำมันทาไม้