ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณรัตนพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001026
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/9/2490 พ.ศ. (76 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/9/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 70,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 181 หมู่ที่ 3 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ