ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทซีลี่หว่อ

SEE LEE WOO CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทซีลี่หว่อ (ID: 0102490000861) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/6/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 34 ถนนสวนกวางตุ้ง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ มีทุนจดทะเบียน 37,500 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102490000861
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/6/2490 พ.ศ.
(77 ปี 22 วัน ที่แล้ว)
21/6/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
37,500 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง