ห้างหุ้นส่วนสามัญ จีนเซ่งฮง

CHIN SENG HONG ORGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000721
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/2/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 466 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 66123 กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ