ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ้มฮะเชียง

KIM HAH CHIANG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ้มฮะเชียง (ID: 0102490000704) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/1/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 528 ตรอกวัดกันมาตุยาราม ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102490000704
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/1/2490 พ.ศ.
(77 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
27/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
46411 การขายส่งด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง