ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ้มฮะเชียง

KIM HAH CHIANG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000704
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 528 ตรอกวัดกันมาตุยาราม ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า