ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุ่ยฮง

SWEE HONG & CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุ่ยฮง (ID: 0102490000658) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/10/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1218 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 1,300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102490000658
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/10/2490 พ.ศ.
(76 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
4/10/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง