ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวสารสมบัติไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000291
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2490 พ.ศ. (77 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
8/3/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1506 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ