ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้วงอา

KHANG AH & CO. REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000194
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
31/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 85,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 435 ตรอกโรงโคม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47522 ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์