ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งฮั่วฮึงกงษี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000160
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 4 เดือน ที่แล้ว)
30/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 380,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1838 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป